De opleiding Specialist Hond in Animal Assisted Interventions (SHAAI) richt zich op professionals met een beroep in de zorg, psychologie, pedagogiek, het onderwijs of aanverwant die graag honden in hun werk willen integreren. Tijdens de opleiding leert de professional alles over de hond en wat nodig is om een hond in een setting van zijn eigen beroep in te zetten. Veiligheid en welzijn van mens en hond staan hierbij centraal.

Begeleid door honden- en AAI-vakdocenten schrijf je jouw eigen concept voor de integratie van honden in jouw individuele werksituatie. Je leert om het welzijn van de hond, de cliënt en jezelf te waarborgen tijdens AAI. De opleiding is geschikt om te leren wat je nodig hebt voor een eigen interventie, maar ook als je wilt toetsen of werken met honden in jouw huidige werksituatie passend is. Ook is het mogelijk om door middel van de thesis erachter te komen of AAI voor de organisatie, school of inrichting waar je werkzaam bent haalbaar is en een toegevoegde waarde heeft. Denk hierbij ook aan alle afwegingen rondom kosten, veiligheid en werklast.

Docenten

De opleiding is tot stand gekomen door een samenwerking van Annorlunda Kynologisch Kenniscentrum: Monique Bladder en Erica Bokelmann, Rainer Wohlfarth en Candela Jasmin Hüsgen. Om de kwaliteit te waarborgen en inzicht vanuit verschillende perspectieven mogelijk te maken komen verschillende (internationale) gastdocenten aan bod:

 • dr. Lisa Maria Glenk
 • Marsha Reijgwart
 • Elian Hattinga
 • dr. Nienke Peters Scheffer
 • Susanne Schlüter
 • Ellen Spikker
 • Carolien Wijker, PhD
 • Marieke Smit
 • dr. Nienke Endenburg
 • Lotte Botter
 • Thomas Kleinen Bassy
 • Prof. Maria Jose Ender Slegers
 • dr. Rise van Fleet
 • Monique Bladder
 • Erica Bokelmann
 • Candela Jasmin Hüsgen
Wat leer je
 • De belangrijke waarde van de relatie tussen de AAI-professional en de ingezette hond.
 • De ethologie, het gedrag, de emoties, de ontwikkeling en training van honden voor, na en tijdens AAI.
 • Herkennen van stress en pijn bij honden en hierop adequaat reageren.
 • Het welzijn van een hond en de AAI-professional zelf zowel psychisch als fysisch te bewaken en te waarborgen (Work-Life-Balance)
 • De mens-dier-relatie en actuele ontwikkelingen in AAI. Hierdoor kun je ethische overwegingen maken, zoals analytisch bestaande interventies onderzoeken en hierop reflecteren (One Health, One Welfare).
 • Het plannen, managen, verantwoorden, uitvoeren en evalueren van interventies waarin honden ingezet worden binnen je eigen vakgebied en wat passend is voor jouw doelgroep, jouw hond(en) en jezelf.
 • De werkingsmechanismes van AAI in voornamelijk pedagogische en psychologische werkgebieden.

Na afloop van deze opleiding kun je op verantwoorde wijze honden inzetten in AAI binnen jouw eigen beroep/werkveld.

Accreditatie

Voor deze opleiding wordt de accreditatie bij de ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapy) aangevraagd. Dit is voor de start van de studie in september bekend. In Nederland kun je je na afronding laten registeren in het AAI-register.

Vooropleiding

De opleiding is bedoeld voor professionals die al een HBO- of WO-zorgopleiding (of anders; zie voorbeelden van relevante vooropleidingen) hebben afgerond.

In onderstaande lijst zijn de opleidingen opgenomen die kunnen gelden als vooropleiding voor de SHAAI. Heb je een andere HBO, WO of vergelijkbare opleiding afgerond maar staat die niet in onze lijst? Neem dan contact op met ons.

Voorbeelden van relevante vooropleidingen:

 • Sociaal Pedagogische Hulpverlener
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Kinder- en Jeugdpsychologie
 • Logopedie
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Maatschappelijk werker
 • Docent
 • Onderwijsondersteuner (Ad)
 • Orthopedagogie
 • Pedagogiek
 • Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Psychologie
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
 • Sociaal Werk in de Zorg
 • Tandheelkunde
 • Toegepaste Psychologie
 • Vaktherapie
Vrijstelling

Er is geen vrijstelling mogelijk (behalve voor (oud-)cursisten van Annorlunda voor de ‘honden-dagen’). De AAI-modules zijn nauw op elkaar afgestemd. Alle onderdelen vormen een geheel en leiden tot de basiskennis die jij als cursist nodig hebt om de thesis/eindopdracht uit te kunnen werken.

Eerder opgedane kennis in het werkveld kan een ondersteuning zijn hiervan, dit kan echter niet de lesonderdelen vervangen.

Duur en studiebelasting

De volledige opleiding bestaat uit bijna 40 lesdagen. De lesdag is in principe op donderdag (één keer in de twee weken, van 09.30 tot 16.30 uur).

De gemiddelde studiebelasting is acht uur per week, afhankelijk van voorkennis en ervaring.

De totale duur van de opleiding is circa 1,5 jaar.

Modules en bijbehorende kosten
 • Module 1 – Introductie AAI | €750 excl. btw
 • Module 2 – Basis Hond in AAI | €1.200 excl. btw
 • Module 3 – Training Hond voor AAI | €750 excl. btw
 • Module 4 – Theorie AAI | €900 excl. btw
 • Module 5 – Welzijn Hond in AAI | €1.200 excl. btw
 • Module 6 – AAI in de Praktijk | €750 excl. btw
 • Module 7 – Stage AAI met honden €300 excl. btw
 • Module 8 – Thesis AAI | €250 excl. btw

Totaal: €6.100 incl. toetsen en stagebeoordeling en excl. btw (21%)
(onder voorbehoud van prijswijzigingen)

Toetsing

Elke module wordt afgerond met een toets of een opdracht, die door iedere cursist moet worden afgelegd. De toetsen en opdrachten moeten met een voldoende beoordeeld zijn om de opleiding te kunnen voltooien.

Stage

Om het diploma SHAAI te ontvangen, moet je minimaal 80 uur stagelopen in een maximale tijdsduur van vier maanden.

Eerstkomende start-mogelijkheid

Nog niet bekend.

Aanmelden voor module 1?

Als je interesse hebt in deze opleiding, kun je altijd vrijblijvend per mail contact met ons opnemen hierover. We staan je heel graag te woord. Onze algemene voorwaarden kun je hier vinden.